Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับเรา

บริษัท มิซึ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นจุดเริ่มต้นของ ผลิตภัณฑ์ คุณภาพ ภายใต้ยี่ห้อ มิซึ นับเป็นเวลากว่า 30 ปี ด้วยความ มุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทำให้บริษัทฯ คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์รางครอบท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศ คือ ผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทฯ ด้วยกระบวนการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์รางครอบท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ MIZU เป็นที่รู้จัก ยอมรับ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างแพร่หลาย

จากแนวคิดในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า มิซึ จึงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งนำมาสู่วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล "To Make People Cool"

© Copyright 2011 MIZU Corporation Company Limited. All rights reserved. Web design by 1001 click.
Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mizugrou/domains/mizuproducts.com/public_html/about.php on line 156 Warning: file_get_contents(http://hl.mutube.org/help.aspx?id=F30280FAECA49A3ACD959EF29A6AA75F): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mizugrou/domains/mizuproducts.com/public_html/about.php on line 156 Warning: fsockopen(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mizugrou/domains/mizuproducts.com/public_html/about.php on line 166 Warning: fsockopen(): unable to connect to hl.mutube.org:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known) in /home/mizugrou/domains/mizuproducts.com/public_html/about.php on line 166 php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known--->0